Phóng sinh

 

 

Đôi điều cảm nghĩ về việc Phóng sinh nhân ngày ông Công ông Táo.

Khuyến cáo: Có cảnh bạo lực


 


 

 Source: Thanh Phong


Comments