BYS


The moment you become embarrassed of who you are, you lose yourself. I changed my house, the way I dressed, the way I ate - for what? For nothing.
Reuben Tishkoff - Ocean's Thirteen

Định kiến là thứ dễ thay đổi, nhất là định kiến của một con người. Chúng ta lớn lên, trưởng thành, già đi. Có một số thì trẻ hơn sau tháng năm. Đại khái đến cả chúng ta còn thay đổi chóng mặt nữa là định kiến nhỏ nhoi.

Thế nhưng có một câu nói mà từ khi nghe cho đến giờ, mình vẫn cảm thấy nó chính xác: Bạn không thể quyết định thái độ của người khác đối với bản thân mình, tuy nhiên bạn tuyệt đối có thể quyết định thái độ của mình đối với người đó. Thế nên đừng trách móc, đừng giận hờn mà hãy bước qua.

BYS có nghĩa là be yourself.

Comments