Posts

Những hiểu lầm phổ biến về vai trò của Scrum Master

Đâu mới là điều PM nên sợ khi quản lý dự án

Is the era of management over?

Con đường phát triển sự nghiệp của một developer ở Việt Nam (part 3)

Con đường phát triển sự nghiệp của một developer ở Việt Nam (Part 2)

Phố sách Hà Nội

10 câu hỏi nên trả lời trước khi bắt đầu dự án (Part 2)

10 câu hỏi nên trả lời trước khi dự án bắt đầu. (Part 1)

Chuyện chửi bậy trong dự án

Nói chuyện sao cho người khác hiểu, tưởng dễ mà không có dễ