Posts

Ước lượng Story Point

Fintech hay Techfin?

Năm vai trò chính của Scrum Master

Những hiểu lầm phổ biến về vai trò của Scrum Master

Đâu mới là điều PM nên sợ khi quản lý dự án

Is the era of management over?

Con đường phát triển sự nghiệp của một developer ở Việt Nam (part 3)

Con đường phát triển sự nghiệp của một developer ở Việt Nam (Part 2)

Phố sách Hà Nội

10 câu hỏi nên trả lời trước khi bắt đầu dự án (Part 2)

10 câu hỏi nên trả lời trước khi dự án bắt đầu. (Part 1)